Kirjaklassikot: elokuu

Kirjoittanut 15.8.2019

Martti Lintunen (toim)
Kuvista Sanoin, neljä osaa 1-4
Suomen Valokuvataiteen museon säätiö 1983 – 1988 | yhteensä 1094 sivua

Martti Lintusen toimittamat käännökset kymmeniltä valokuvauksesta kirjoittaneilta henkilöiltä aina valokuvauksen alkuajoista lähtien ovat edelleen tärkein kokoelma valokuvakeskustelun pohjaksi. ”Valokuvaus on tapa ajatella, reagoida, ilmaista, suhtautua, ottaa osaa tai pitäytyä ulkopuolisena, kirjoittaa Lintunen 1.osan esipuheessa.

Susan Sontag
Valokuvauksesta
Love Kirjat, 1984 | 191 sivua

Amerikkalaisen kirjoittajan ja filmintekijän Susan Sontagin (1933–2004) valokuvausesseet (1973-77) julkaistiin kirjan muodossa 1977 (”On Photography”, suom. 1984). Kirja koostuu lennokkaista esseistä, joissa kirjoittaja eksyy monenlaisille sivupoluille. Sontagin keskeinen ajatus, että valokuvaa ja sen kohdetta ei ole mielekästä erottaa kategorisesti toisistaan. ”Kaikki valokuvat ovat kiinnostavia, jos ne ovat tarpeeksi vanhoja”, toteaa Sontag myös valokuvan ja historian yhteydestä.

Roland Barthes
Valoisa huone
Kansankulttuuri/Suomen valokuvataiteen museon säätiö, 1985 | 127 sivua

Barthesin teosta pidetään ehkä merkittävimpänä valokuvaa käsittelevänä tutkielmana. Se on hyvin henkilökohtainen kirja, missä tekijä kertoo siitä, miten hän katsoo kuvia – pääasiassa henkilökuvia – ja miten ne vaikuttavat häneen. Hän esittelee ajatuksen studiumista ja punctumista, eli kuvan kulttuurillisesta informaatiosta ja jostain erityisestä, joka kuvasta nousee esiin kuin pistos johon huomio kohdistuu.