Valokuvaajille uusia jatkokoulutuksia

Kirjoittanut 12.2.2018

Turun ammattikorkeakoulussa alkaa kaksi uutta, valokuvaajille sopivaa koulutusta tänä kevään.

Media- ja kulttuuriyrittäjyys ja Taiteen uudet kontekstit ovat työelämälähtöisiä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutuksia. Niiden tavoitteena on moniammatillinen yhteistyö ja tulevaisuuden ennakointi. Muualla Suomessa näitä koulutuksia ei ole tarjolla.

Kaikille media- ja kulttuurialan ammattilaisille suunnattu Media- ja kulttuuriyrittäjyys keskittyy kulttuurialan moninaisen yrittäjyyden kehittämiseen. Koulutuksessa pureudutaan asiakas- ja käyttäjälähtöiseen palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen.

– Uskomme, että luovien alojen osaamiselle on uudenlaista käyttöä mediasektorin ja kulttuuri-instituutioiden ulkopuolella, esimerkiksi yritysviestinnässä, hyvinvointipalveluissa sekä urheilu-­ ja matkailusektorilla, sanoo yliopettaja Pirita Juppi.

Taiteen uudet kontekstit -koulutuksessa eri taiteenalojen ammattilaisilla on mahdollisuus kehittää kykyjään moniammatillisissa yhteisöissä ja projekteissa sekä vahvistaa kehittäjäosaamistaan. Koulutuksessa tärkeää on taiteidenvälisyys.

Molemmat koulutukset on suunnattu ammattilaisille, joilla on jo korkeakoulututkinto ja vähintään kolme vuotta kokemusta työelämästä omalta alalta valmistumisen jälkeen. Koulutukset kestävät 1,5 vuotta, ja niihin voi hakea jo tämän kevään yhteishaussa 14.–28.3.2018. Koulutukset ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä, ja ne voi suorittaa työskentelyn ohessa.