Rekisteriseloste

Rekisteriseloste – Kameralehtikauppa

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: KAMERALEHTI, KAMERASEURA RY
Y-tunnus: 0116582-7
Yhdistysrekisterinro: 25.411
Postiosoite: Tallberginkatu 1 C, lokero 81, 00180 Helsinki
Käyntiosoite: Tallberginkatu 1 C 584 (5. krs), 00180 Helsinki
Puhelin: 0400 – 802 282
Henkilötietolain 26§:n ja 30§:n mukaiset yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina em. osoitteeseen tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Nimi: Leena Saarela
Postiosoite: Tallberginkatu 1 C, lokero 81, 00180 Helsinki
Puhelin: 0400 – 802 282
Sähköposti: talous (at) kamera-lehti.fi

3. Rekisterin nimi

KAMERALEHTI, KAMERASEURA RY:N NETTIKAUPAN ASIAKASREKISTERI

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisissa tarkoituksissa, kuten

 • asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito (lehtitilausten osalta tiedot siirtyvät Kameralehden tilaajarekisteriin, jäseneksi liittyvien tiedot siirtyvät Kameraseura ry:n jäsenrekisteriin)
 • lehden jakelu
 • tuotepostitukset
 • kurssien osallistujalistat opettajille
 • laskutus ja maksunvalvonta
 • asiakassuhdetta ylläpitävät markkinointitoimenpiteet (esim. telemarkkinointi, asiakaskirjeet, tiedotteet)
 • päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi
 • palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen
 • tutkimus ja tilastointi

Lisäksi Kameralehti, Kameraseura Ry:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti. Kameralehti, Kameraseura Ry ja sen yhteistyökumppanit voivat lähettää rekisteröidylle suoramarkkinointia sähköisesti (esim. sähköpostitse tai tekstiviestien välityksellä) rekisteröidyn antaman nimenomaisen suostumuksen perusteella.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää valikoitujen yhteistyökumppaneiden asiakasviestintään ja markkinointiin niiden potentiaalisille asiakkaille, kuitenkaan luovuttamatta henkilötietoja näille tahoille. Rekisteröidyn tiedoista nimi, ikä, sukupuoli ja äidinkieli sekä yksi henkilöön liittyvä muu tunnistetieto sekä yhteystiedot voidaan siirtää markkinointirekisteriin käytettäväksi suoramarkkinointitarkoitukseen myös asiakkuuden päättymisen jälkeen.

5. Rekisterin tietosisältö

 • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi ja osoitetiedot, ikä, sukupuoli, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja ostokäyttäytymistiedot
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • asiakkaan mahdollisesti itsestään antamat profilointitiedot
 • lupatiedot ja kiellot, kuten asiakkaan ilmoittamat markkinoinninestotiedot tai sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron tekstiviestin osalta mahdollisesti annettu suoramarkkinointisuostumus

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, tilauskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla)
 • Itella: nimi- ja osoitetietojen päivitys
 • puhelinyhtiöiden puhelinluettelorekisterit puhelinnumeroiden päivityksessä
 • asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta saatavat tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 19 § mukaisesti
 • Mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin
 • Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

B. Sähköisesti talletetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisteriseloste – Kameraseura

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: KAMERALEHTI, KAMERASEURA RY
Y-tunnus: 0116582-7
Yhdistysrekisterinro: 25.411
Postiosoite: Tallberginkatu 1 C, lokero 81, 00180 Helsinki
Käyntiosoite: Eerikinkatu 46, 00180 Helsinki
Puhelin: 0400 – 802 282

Henkilötietolain 26§:n ja 30§:n mukaiset yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina em. osoitteeseen tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Nimi: Leena Saarela
Postiosoite: Tallberginkatu 1 C, lokero 81, 00180 Helsinki
Puhelin: 0400 – 802 282
Sähköposti: talous (at) kamera-lehti.fi

3. Rekisterin nimi

KAMERASEURAN JÄSENREKISTERI

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisissa tarkoituksissa, kuten

 • asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • lehden jakelu
 • laskutus ja maksunvalvonta
 • asiakassuhdetta ylläpitävät markkinointitoimenpiteet (esim. telemarkkinointi, asiakaskirjeet, tiedotteet)
 • päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi
 • palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen
 • tutkimus ja tilastointi

Lisäksi Kameralehti, Kameraseura Ry:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti. Kameralehti, Kameraseura Ry ja sen yhteistyökumppanit voivat lähettää rekisteröidylle suoramarkkinointia sähköisesti (esim. sähköpostitse tai tekstiviestien välityksellä) rekisteröidyn antaman nimenomaisen suostumuksen perusteella.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää valikoitujen yhteistyökumppaneiden asiakasviestintään ja markkinointiin niiden potentiaalisille asiakkaille, kuitenkaan luovuttamatta henkilötietoja näille tahoille. Rekisteröidyn tiedoista nimi, ikä, sukupuoli ja äidinkieli sekä yksi henkilöön liittyvä muu tunnistetieto sekä yhteystiedot voidaan siirtää markkinointirekisteriin käytettäväksi suoramarkkinointitarkoitukseen myös asiakkuuden päättymisen jälkeen.

5. Rekisterin tietosisältö

 • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi ja osoitetiedot, syntymäaika, sukupuoli, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • jäsenyyteen ja seuratoimintaan liittyvät tiedot, kuten liittyminen ja eroaminen, seuran vapaaehtoisena toimihenkilönä toimiminen (esim. kerhojen vetäminen), lehden kulku
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • asiakkaan mahdollisesti itsestään antamat profilointitiedot
 • lupatiedot ja kiellot, kuten asiakkaan ilmoittamat markkinoinninestotiedot tai sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron tekstiviestin osalta mahdollisesti annettu suoramarkkinointisuostumus

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, liittymislomakkeella, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla)
 • Itella: nimi- ja osoitetietojen päivitys
 • puhelinyhtiöiden puhelinluettelorekisterit puhelinnumeroiden päivityksessä
 • asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta saatavat tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 19 § mukaisesti
 • Mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin
 • Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

B. Sähköisesti talletetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään YAP:n ylläpitämiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisteriseloste – Kamera-lehti

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: KAMERALEHTI, KAMERASEURA RY
Y-tunnus: 0116582-7
Yhdistysrekisterinro: 25.411
Postiosoite: Tallberginkatu 1 C, lokero 81, 00180 Helsinki
Käyntiosoite: Tallberginkatu 1 C 584 (5. krs), 00180 Helsinki
Puhelin: 0400 – 802 282

Henkilötietolain 26§:n ja 30§:n mukaiset yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina em. osoitteeseen tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Nimi: Leena Saarela
Postiosoite: Tallberginkatu 1 C, lokero 81, 00180 Helsinki
Puhelin: 0400 – 802 282
Sähköposti: talous (at) kamera-lehti.fi

3. Rekisterin nimi

KAMERALEHDEN TILAAJAREKISTERI

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisissa tarkoituksissa, kuten

 • asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • lehden jakelu
 • laskutus ja maksunvalvonta
 • asiakassuhdetta ylläpitävät markkinointitoimenpiteet (esim. telemarkkinointi, asiakaskirjeet, tiedotteet)
 • päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi
 • palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen
 • tutkimus ja tilastointi

Lisäksi Kameralehti, Kameraseura Ry:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti. Kameralehti, Kameraseura Ry ja sen yhteistyökumppanit voivat lähettää rekisteröidylle suoramarkkinointia sähköisesti (esim. sähköpostitse tai tekstiviestien välityksellä) rekisteröidyn antaman nimenomaisen suostumuksen perusteella.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää valikoitujen yhteistyökumppaneiden asiakasviestintään ja markkinointiin niiden potentiaalisille asiakkaille, kuitenkaan luovuttamatta henkilötietoja näille tahoille. Rekisteröidyn tiedoista nimi, ikä, sukupuoli ja äidinkieli sekä yksi henkilöön liittyvä muu tunnistetieto sekä yhteystiedot voidaan siirtää markkinointirekisteriin käytettäväksi suoramarkkinointitarkoitukseen myös asiakkuuden päättymisen jälkeen.

5. Rekisterin tietosisältö

 • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi ja osoitetiedot, ikä, sukupuoli, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja ostokäyttäytymistiedot
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • asiakkaan mahdollisesti itsestään antamat profilointitiedot
 • lupatiedot ja kiellot, kuten asiakkaan ilmoittamat markkinoinninestotiedot tai sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron tekstiviestin osalta mahdollisesti annettu suoramarkkinointisuostumus

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, tilauskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla)
 • Itella: nimi- ja osoitetietojen päivitys
 • puhelinyhtiöiden puhelinluettelorekisterit puhelinnumeroiden päivityksessä
 • asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta saatavat tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 19 § mukaisesti
 • Mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin
 • Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

B. Sähköisesti talletetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään YAP:n ylläpitämiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.