Kameraseura – Luonnossa luonnon ehdoin

Kirjoittanut 12.4.2024

Tavoitettavuutensa vuoksi luonto­kuvaaminen on suosittua, mutta on myös muita hyviä syitä. Luontoa kuvatessa tutustuu eri kasvi- ja eläinlajeihin, jokainen vuodenaika tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia ja luonnossa liikkuminen edistää terveyttä. Luontokuvauksen puitteissa järjestetään paljon erilaisia tapahtumia, kokoontumisia ja kilpailuja, mikä luo yhteisöllisyyttä.

Luontokuvaamiseen liittyy vahvasti vastuullisuus. Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry on laatinut ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on toimia eettisenä perustana kaikelle luontokuvaamiselle. Helsingin Kameraseura järjesti avoimen paneelikeskustelun teemalla luontokuvauksen eettisyys, ekologinen vastuu ja luonnonsuojelu. Paneelikeskustelu jatkoi seuran keskustelu­sarjaa valokuvan eettisyydestä. Panelisteina toimivat SLV ry:n eettisen toimikunnan jäsen Mikko Oivukka, Luonnonvarakeskuksen ja Eläinten hyvinvointikeskuksen erityisasiantuntija Tiina Kauppinen, ympäristötutkija ja SLV ry:n hallituksen jäsen Olli Leino sekä tubettava luonto­kuvaaja Kalle Larsson. Keskustelun aikana käytiin läpi eri teemoja, kuten kuvattavan kohteen hyvinvointi, eettinen dokumentointi, luonnonsuojeleminen, kulttuurien kunnioitus, sosiaalinen media ja luovat kuvaustekniikat, valinnat ja vastuu sekä häiriöt luonnossa. Keskusteltiin myös ilmastomuutoksesta, kuvaajamassoista sekä talvi- ja haaskaruokinnasta.

Panelistit totesivat, että kuvauskohteisiin ja ekosysteemiin perehtyminen on tärkeää, jotta kuvaamista eettisten suositusten mukaan voi toteuttaa. Luonnossa tulisi liikkua niin, ettei eläin huomaa kuvaajaa ja erilaisia houkuttimia käytettäessä tulee etukäteen miettiä seurauksia. Parhaimmillaan kuvilla edistetään luonnonsuojelullisia arvoja esim. kertomalla lajista ja kuvaustilanteesta. Panelistit myös kyseenalaistivat, onko paikkatiedon julkaiseminen tarpeellista.

Tiina Kauppinen nosti esiin somessa julkaistavien lemmikkien kuvat. Hän suositteli, että jalostuksen vuoksi vakavia terveyshaittoja omaavien rotujen kuvia ei julkaistaisi, vaikka kuvat saattavat saada tykkäyksiä juuri eläimen ulkonäön vuoksi.

– Samoin luonnossa elävän eläimen hassulta näyttävän käytöksen kuvaamista ja videoiden jakamista somessa tulisi välttää, koska eläimen käytös voi johtua pelko- ja stressireaktiosta, Kauppinen toteaa lopuksi.  

Paneelikeskustelu – ­Luontokuvauksen eettisyys ja vastuullisuus
(­youtube.com)

Eettiset periaatteet | Suomen Luonnonvalokuvaajat (luontokuva.org)

Kameraseura | Paneelikeskustelu – luontovalokuvauksen eettisyys ja
vastuullisuus 

www.youtube.com/@Luontokuvaaja.Kalle.Larsson