Ositustyökalu – Slice Tool

Kirjoittanut 27.1.2022

Photoshop CC:n työkalupaletissa samassa lokerossa rajaustyökalujen kanssa on ennen kaikkea web-sivujen ja interaktiivisten kuvien rakentamisessa hyödyllinen ositustyökalu (Slice Tool, C).

Ositustyökalulla kuva voidaan helposti jakaa (”leikata”) viipaleisiin tai siitä voidaan erottaa alueita siten, että niitä voidaan käyttää esimerkiksi itsenäisinä linkkeinä tai toimintopainikkeina web-sivulla isomman kuvan osina.

Vapaan aluemäärittelyn (Normal) lisäksi viipaleille voidaan määritellä kiinteä sivusuhde tai kiinteä pikselikoko. Viipaleet voidaan määritellä myös kuvaan aseteltujen ohjainlinjojen (Guides) avulla.

Viipaloitu kuva tallennetaan komennolla File>Export>Save For Web (Legacy), jolloin Photoshop tallentaa jokaisen viipaleen omana tiedostonaan ja rakentaa myös tarvittavan valmiin HTML-koodin, jolla viipaleista saadaan koottua alkuperäinen, kokonainen kuva. Komennon yhteydessä viipaloitua kuvaa voi vielä optimoida käyttötarkoitukseensa parhaiten sopivaksi.