Pipettityökalu – Eyedropper Tool

Kirjoittanut 8.4.2022

Photoshop CC:n työkalupaletissa rajaustyökalujen alapuolella on kätevä ja myös moneen toimintoon vaikuttava pipettityökalu (Eyedropper Tool, I).

Pipettityökalulla voi mistä tahansa kuvan osasta – joissakin tapauksissa jopa kuvan ulkopuoleltakin – poimia näytteen kyseisen kohdan väristä aktiivisena värinä käytettäväksi. Pipetöity värinäyte tulee oletusarvoisesti aina etualan väriksi. Jos sen haluaa taustaväriksi, etualan ja taustan värit voi vaihtaa keskenään työkalupaletin väriruutujen vieressä olevasta kulmanuolesta tai näppäinkomennolla X.

Työkalun asetuspalkista voi valita pipetin näytteistysalueen. Oletusarvona Photoshopin tehdasasennuksen jälkeen on pistenäyte, jolloin työkalu lukee näytteen täsmälleen sen alla olevasta yhdestä pikselistä. Pipetille voi myös valita isomman näytealueen, joista yleisimmin käytettyjä ovat 3×3 pikselin, 5×5 pikselin ja 11×11 pikselin keskiarvonäytteet. Nämä ovat varsinkin valokuvien käsittelyssä suositeltavampia, koska silloin kuvassa mahdollisesti esiintyvä kohina ei pääse aiheuttamaan virheellistä näytteistystä.

Jos kuvassa on useampia työtasoja, asetuspalkista voi valita minkä tasojen sisältö näytteenluvussa otetaan huomioon. Vaihtoehtoina on muun muassa aktiivinen taso (Current Layer), aktiivinen ja välittömästi sen alapuolella oleva taso (Current & Below) tai kaikki tasot (All Layers).

Pipettityökalussa valittu näytteistysalueen koko vaikuttaa kaikkiin Photoshopin työkaluihin, jotka mahdollistavat sisäisesti värinäytteiden lukemisen. Näitä ovat muun muassa sivellintyökalu ja leimasintyökalu.