Kerroksia ryhmänäyttelyssä

Kirjoittanut 20.9.2018

Parhaimmillaan ryhmässä tekeminen avaa ovia, joista ei olisi tullut yksin astuneeksi. Kameraseuran jäsenistä koostuvan MuuValo-ryhmän näyttely nähdään marraskuussa Espoon Kulttuurikeskuksessa.

Kahdeksan valokuvaajan Kerroksia-näyttely käsittelee mielen, tilan ja tunteiden eri kerrostumia omavalintaisten aiheiden kautta.

– Ryhmänäyttelyn kokoaminen antaa ainutlaatuisen tilaisuuden päästä seuraamaan läheltä toisten kuvaajien kuvasarjojen työstämistä ja ajatusten kehittymistä. Ryhmän antama jatkuvuus, palaute, innoitus, uudet ideat sekä erilaiset ajatukset ja kuvaustavat toimivat hyvänä peilinä omalle kuvaamiselle. Ne ovat erinomainen keino oppia lisää ja kehittää omaa ilmaisua, Minna Lehtola kiteyttää kokemuksiaan ryhmän jäsenenä.

Yötalo-kuvasarja edustaa Minna Lehtolan osuutta näyttelyssä. Se on jatkoprojekti mm. Karkkilan kirjastossa ja Helsingin Laterna Magicassa vuonna 2017 esillä olleelle Vaarin verstaalla -näyttelylle. Molemmissa sarjoissa talo esitetään muistojen kantajana. Yötalo-sarja perustuu digiprojektorilla tilaan heijastettuihin perhealbumikuviin sekä sarjaa varten otettuihin uusiin kuviin.

Ulkopuolisten asiantuntijoiden mukaan ottaminen antoi MuuValo-ryhmän näyttelyyn syvyyttä ja laadukkuutta. Kerroksia-näyttelyn luomisvaiheessa valokuvaaja ja tohtori Leena Saraste kutsuttiin asiantuntijaksi, kun pohdittiin näyttelyn teemaa ja yhtenäisyyttä. Matkan varrella myös valokuvaaja Laura Nissinen luotsasi ryhmäläisiä mm. näyttelyripustukseen liittyvissä seikoissa.

– Kokonaisuus on herkkä. Jokainen mukaan otettu kuva tai järjestyksen muuttaminen vaikuttavat sarjan tulkintaan, kertoo Seppo Verho, yksi näyttelyn kuvaajista. Hänen tavoitteenaan oli saada näyttelyyn kerronnallinen ja tunteita herättävä kokonaisuus mieheen kohdistuvista ristiriitaisista ennakko-odotuksista.

Aikatauluttamisen tärkeys nousi projektin aikana esiin. Marjut Korhosen mukaan suunnitteluun, näyttelypaikan hakemiseen ja kaiken valmiiksi hiomiseen tulee varata vuosi.

– Näyttelyhakemusten vastaanotto ja apurahojen hakuaika voivat olla kerran tai kahdesti vuodessa, mikä tulee ottaa huomioon, Korhonen kertoo.

Kerroksia | 19.11.–2.12.2018
Espoon kulttuurikeskus | Näyttelytila | Kulttuuriaukio 2 | Tapiola
Tapio Autelo, Jan Ekström, Antti Kauppi, Marjut Korhonen, Minna Lehtola, Päivi Lukkari, Kiisi Tuomala ja Seppo Verho.