Rajaustyökalu – Crop Tool

Kirjoittanut 2.11.2021

Photoshop CC:n työkalupaletissa viidentenä, heti varsinaisten valintatyökalujen alla, on rajaustyökalu (Crop Tool, C).

Nimensä mukaisesti rajaustyökalulla kuvasta voi rajata haluamansa kokoisen ja sivusuhteeltaan haluamansa muotoisen alueen. Rajauskehyksen kokoa ja muotoa voi säätää vetämällä hiirellä kehyksen nurkissa ja sivujen keskellä olevista paksunnetuista kahvoista. Rajauskehyksen voi myös määritellä piirtämällä sen kuvaan samalla tavalla kuin suorakulmion muotoisella valintatyökalulla (Marquee Tool, M). Kehystä voi säätää pikselin tarkkuudella pitämällä Ctrl/Komento-näppäintä (Win/Mac) painettuna samalla, kun vetää hiirellä kehyksen kahvoja.

Kehyksen sivusuhteen voi lukita kokoa säädettäessä pitämällä Shift-näppäintä painettuna. Vastaavasti kokoa voi säätää symmetrisesti keskipisteen (tai -linjan) suhteen pitämällä Alt/Optio-näppäintä painettuna samalla, kun vetää jostakin kahvasta.

Kun kehys on asetettu, kuvan asemointia voi vielä säätää tarttumalla siihen hiirellä kehyksen sisäpuolelta ja raahaamalla.

Rajausta voi kiertää tarttumalla kehyksen kahvoihin niiden ulkopuolelta (hiiren kohdistin muuttuu kaksipäiseksi, kaarevaksi nuoleksi) ja vetämällä haluttuun suuntaan. Tätä voi käyttää esimerkiksi kuvan horisonttilinjan oikaisuun. Toinen vaihtoehto oikaisulle on käyttää rajaustyökalun asetuspalkissa olevaa oikaisutyökalua (Straighten). Kun se on valittuna, piirretään kuvaan suora viiva sen linjan mukaisesti, mikä halutaan tarkasti vaaka- tai pystysuoraan.

Rajaukselle voi myös asettaa tarkan, lukitun sivusuhteen asetuspalkin Ratio-kohdasta. Valmiiden esiasetusten lisäksi käyttäjä voi määritellä myös omia sivusuhteita ja tallentaa ne listaan. Asetetun sivusuhteen saa nollattua napsauttamalla Clear-painiketta.

Asetuspalkista voi myös valita, poistetaanko rajauksen ulkopuolelle jäävät osat kokonaan vai jätetäänkö ne kuvaan piilotettuina. Jälkimmäinen vaihtoehto mahdollistaa rajauksen muuttamisen myöhemmin.

Asetuspalkista voi lisäksi valita rajauskehyksessä näytettävän, sommittelua helpottavan, apuruudukon sekä eri vaihtoehtoja työkalun toimintatavalle ja rajauksen ulkopuolelle jäävien alueiden esittämiselle.