Kirjoittajalta Jaana Kotamäki

Näin rakennat näyttelyn

Näyttelyn järjestäminen on aina iso projekti, joka kannattaa suunnitella huolella. Kaikki lähtee liikkeelle ideasta tai teemasta, jonka ympärille jokin yhtenäinen ja toimiva kokonaisuus rakennetaan. Valokuvanäyttelyn pitäminen on hyvä keino saada…

Lisää

Luovaa lintukuvausta

Kun puhutaan luovasta kuvaustekniikasta, niin dokumentoivan kuvan sijaan pääpaino on silloin taiteellisessa lähestymistavassa, jossa luovuudelle ei ole rajoja. Lintukuvaus on ollut jo pitkään äärimmäisen suosittua, ja ehkä eniten kuvattu genre…

Lisää

Sumu tunnelman luojana

Sumu tarjoaa paljon herkkiä kuvausaiheita ja sopii mitä parhaiten tunnelmakuville. Maiseman ylle laskeutuvalla sumuverholla on hieno ominaisuus verhota kaikki turha ja tarjota näin hyvät puitteet tunnelmakuvien ottamiseen. Sumu onkin ehdottomasti…

Lisää

Valo ja väri - Jaana Kotamäki

Valon suunnan ja värin vaikutus

Valon suunnalla vaikutetaan kuvan syvyyteen ja valon värillä kuvan tunnelmaan. Valolla on merkitystä, sillä se on kuvan tärkein yksittäinen elementti, ja muuttuu luonnossa kaiken aikaa. Paras ajankohta luonnonvalolle on yleensä…

Lisää

Huuhkajan jäljillä

Huuhkajan huhuilu lumosi ja muutti Kimmo Mäkirannan elämän suunnan. Nurmijärveläinen Kimmo Mäkiranta sairastui yhdeksän vuotta sitten aggressiiviseen MS-tautiin, jonka myötä elämän palaset piti rakentaa uudelleen. Tehokkaiden hoitojen, sisukkaan taistelutahdon ja…

Lisää

Monivalotus luontokuvauksessa

Monivalotus avaa ­aivan uusia näkymiä valo­kuva­ilmaisuumme. Monivalotuksen katsotaan kuuluvaksi luoviin valokuvaustekniikoihin, joissa vain mielikuvitus on rajana. Tämä kuvaus­genre on tänä päivänä yhä suositumpaa myös luontokuvaajien keskuudessa. Hienointa tässä luovassa ­kuvaustyylissä…

Lisää

Luontomatkailun ytimessä

Kaisa Peltomäki kokee olevansa hyvin etuoikeutettu, saadessaan tehdä sellaista työtä, josta todella nauttii. Monien sattumien summa johdatti hänet Suomen eturivin luonto- ja lintumatkailun ytimeen, jossa palkitsevinta on uusien luontoelämysten tarjoaminen…

Lisää

Sommitteluvinkkejä luontokuvaukseen

Sommittelun keskeisenä tehtävänä on järjestää kuva-alan eri osat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tasapaino saavutetaan, kun kuvasta ei haluta poistaa eikä lisätä mitään. Joskus tasapainon tahallinen rikkominen saattaa toimia hyvänä tehokeinona, jolloin sillä…

Lisää